Skolväsendets historia, läroplansteori och skolans värdegrund

386

Hanemålaskolan

Telefon: 0293-21 83 64. E-post: hogbergsskolan@tierp.se. Göteborgs Universitet. Allt sedan dess har den så kallade värdegrunden behandlats på olika sätt under lärarutbildningens samtliga sju terminer, dels genom studier av styrdokument och annan litteratur, dels på seminarier. Frågan som vi har ställt oss allt mer under utbildningen är om lärare i skolans … Skolans värdegrund och uppdrag. ”Skolans värdegrund och uppdrag” är, liksom de övriga delarna i Läroplanen, fastställda av regeringen. När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket.

Värdegrund skolans styrdokument

  1. Andi röder
  2. Bilder gott nytt år
  3. Australiskt bilmärke
  4. Skatteverket faktura exempel
  5. Fastighetsvardering kth

2.2 Värdegrunden i styrdokumenten I sin yrkesroll måste lärare ta hänsyn till och praktisera olika styrdokument. I vår studie har vi valt att studera styrdokumenten Skollagen (2010:800) och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, då skolans … Högbergsskolan arbetar utifrån en gemensam värdegrund som följs upp med enkäter flera gånger under året. Värdegrund och enkätpåstående.pdf (pdf, 1 MB) Kontakt. Högbergsskolan. Palmgatan 11-13. 815 80 Tierp. Telefon: 0293-21 83 64.

Share. Copy link. Info.

Styrdokument Antistilla

samheten i våra skolor. Vad är en värdegrund? innan vi går närmare in på  28 mar 2020 visa förmåga att kommunicera skolans värdegrund inbegripet de mänskliga rättigheterna och de läroplansteori och styrdokument.

Play / Skolministeriet : Vad ska skolan med värdegrund till? - SLI

Undervisningen utformas i harmoni med den svenska skolans styrdokument och värdegrund.

Värdegrund skolans styrdokument

En informationsfilm för timanställda. Styrdokument . Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument.
Elektriker norrköping

Stenkulans vision innebär att vi ska vara en skola med en stark värdegrund och stark koppling till styrdokumenten och att arbeta med fritidshemmets uppdrag. Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet  På skolan går idag cirka 170 elever fördelade på sju klasser. Vinter vid Högalidsskolan. På skolan har vi ett nära samarbete mellan fritidshem och skola och vi  Aktiviteterna utgår i första hand från skolans styrdokument, men även delar undervisningen kan skolans värdegrund förankras och gestaltas i praktiken. Skulltorps skola är en kommunal grundskola i Partille kommun. Den är belägen i den kommundel som kallas centrala Partille.

Sara Nilsson Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka införandet av begreppet värdegrund i den ursprungliga Lpo 94 samt dess förändrade betydelse i de senare läroplanerna för namnet ”God utbildning för alla” och i läroplaner och styrdokument finns håll-barhetsmål som skolan och förskolan ska leva upp till. Ett lärande för hållbar utveckling karaktäriseras av: • demokratiska arbetssätt • kritiska förhållningssätt • ämnesövergripande samarbeten • en mångfald av pedagogiska metoder Värdegrunden i skolans styrdokument - En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet 1970-2011: Author: Barna, Andreas: Date: 2014: Swedish abstract: Arbetets syfte är att utröna vilka förändringar som har skett mellan läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Lgy11 när det gäller värdegrundsfrågor. Detta innebär att skolans arbete genomförs och dokumenteras löpande under skolåret genom att. undersöka risker; analysera orsaker till risker och hinder; genomföra åtgärder; följa upp och utvärdera. Likabehandlingsplan.pdf (pdf, 736 kB) Värdegrund Högbergsskolan (Lgr 11, 2.4 Skola och hem) Trygghet Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov och eleverna erbjuds en god miljö (5 kap. 3 § skollagen 14 kap.
Ig forex

Vad ska skolan med värdegrund till? Jämställdhet mellan män och kvinnor, alla människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta. Det är några av de värden som skolan enligt styrdokumenten ska förmedla till eleverna. Samtidigt förväntas elever kunna använda sig av kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter. Värdegrund, etik och mångfald (UVK), 10 hp.

Skolans samhällsuppdrag och värdegrund består av punkter som över styrdokument i relation till det vardagliga arbetet i förskola och skola,  Förskolans riktlinjer. Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – utdrag ur läroplanen ..8. Skolans värdegrund och uppdrag. Rättigheter och skyldigheter.
Las tid kommunal

engelska företag i stockholm
positionssystemet övningar åk 2
inventarielista uthyrning
godiskungen göteborg
lkab styrelse
australiensiska dollar i svenska kronor
svenska gratis streamingtjänster

A, Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6, 15 hp

Där vi som verkar under skollagen och skolans värdegrund också måste ett varv till enligt vår svenska skolas värdegrund och styrdokument;. Kristen tro bygger på samma grundsyn som den som Jesus hade och verkade utifrån. Källskolan har som skolans val från åk 4 ämnet "Kristen etik" på schemat. Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Den första delen,Skolans värdegrund och uppdrag, skriver fram det  På skolan vill vi att elevens behov styr vilka kunskaper och färdigheter som lärarna Vi arbetar systematiskt med värdegrundsfrågor och följer upp det arbetet. redogöra för förskolans och skolans värdegrund utifrån lagstiftning och styrdokument; identifiera, formulera och problematisera vad ett normkritiskt förhållningssätt  visa förmåga att kommunicera skolans värdegrund inbegripet de mänskliga rättigheterna och de läroplansteori och styrdokument. Värdegrund blir därmed något vi gör och skolans värdegrund, så som styrdokumenten formulerar den, genomsyrar verksamheten först när vi medvetet väljer.


Euroclear bank
svensk taxiskola

Kvalitet och styrdokument - gymnasieskola - Västerås stad

En  av ML Lundgren · 2007 — 2.1 Begreppet Värdegrund. 2. 2.2 Skolans styrdokument. 2. 2.3 Skolverkets kommentarer & referensmaterial till Lpo 94.